ให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปทำการศึกษา  โดยนำข้อมูลจากในใบงานของนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและรูปภาพที่ถ่ายตามหัวข้อที่กำหนด  นำเสนอผ่านบล็อกนี้

        ข้อมูลที่ต้องนำเสนอได้แก่

        1.ชื่อสถานที่  

        2.ที่อยู่หรือที่ตั้งของสถานที่

        3.ประเภทของสถานที่

        4.ความสำคัญของสถานที่ /หน้าที่/บทบาท

        5.ประวัติความเป็นมาของสถานที่

        6.ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ในบริเวณสถานที่ 

 

        รูปภาพที่ต้องนำเสนอได้แก่

        1.ภาพป้ายชื่อสถานที่  1 ภาพพที่ชัดเจน

        2.ภาพถ่ายตัวสถานที่ 5-10 ภาพพที่ชัดเจน

        3.ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับสถานที่ในขณะที่กำลังเก็บข้อมูลด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละที่ถูกต้อง 3 ภาพ