ให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในส่วนของต้นไม้ในโรงเรียนวิทยานุกูลนารีที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปทำการศึกษา  โดยนำข้อมูลจากในใบงานของนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและรูปภาพที่ถ่ายตามหัวข้อที่กำหนด  นำเสนอผ่านบล็อกนี้

        ข้อมูลที่ต้องนำเสนอได้แก่

        1.ชื่อพื้นเมือง

        2.ชื่อวิทยาศาสตร์

        3.ชื่อสามัญ

        4.ชื่อวงศ์

        5.ตำแหน่งบริเวณที่พบต้นไม้ที่ศึกษาภายในโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

        6.ลักษณะวิสัย

        7.ลักษณะทั่วไปของใบ

        8.ลักษณะทั่วไปของดอก

        9.ลักษณะทั่วไปของลำต้น

        10.ลักษณะทั่วไปของผล

        11.วิธีการขยายพันธุ์

        12.การใช้ประโยชน์

 

        รูปภาพที่ต้องนำเสนอได้แก่

        1.ภาพถ่ายให้เห็นภาพรวมของทั้งต้น

        2.ภาพถ่ายลักษณะของใบ

        3.ภาพถ่ายลักษณะของดอก

        4.ภาพถ่ายลักษณะของลำต้น

        5.ภาพถ่ายลักษณะของผล

        6.ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับต้นไม้ที่ศึกษา