ใบงาน   

เรื่อง  ความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาจาก

ใบความรู้ เรื่อง ความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์

(ตามลิงค์ http://www.learners.in.th/blogs/posts/533027)

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้


ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (5 คะแนน)
1.ผู้เยาว์ คือ บุคคลประเภทใด
2.วิธีการบรรลุนิติภาวะจากการเป็นผู้เยาว์ไว้ มีกี่วิธี อะไรบ้าง
3.ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ได้แก่ บุคคลใด
4.ถ้าผู้เยาว์ฝ่าฝืนกระทำนิติกรรม ไปโดยที่มิได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน จึงมีผลทำให้นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำไป นั้นมีผลอย่างไร
5.จากข้อ 4.
5.1.ถ้าต่อมาภายหลังผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้าง จะมีผลอย่างไร
5.2.หรือถ้าต่อมาภายหลังผู้แทนโดยชอบธรรมให้สัตยาบันจะมีผลอย่างไร

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม (5 คะแนน)
กรณีศึกษาที่ โก้อายุ 16 ปี ชวนเก่งซึ่งเป็นเพื่อนอายุ 17 ปี ซึ่งทำการสมรสแล้วไปซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อไว้ใช้ขับขี่ไปทำธุระในที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ไม่ยอมขายรถจักรยานยนต์ให้ทั้ง 2 คน แต่เก่งได้แสดงหลักฐานการสมรสให้เจ้าของร้านดู              
6.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์จะขายรถจักรยานยนต์ให้กับใคร จงอธิบายเหตุผล 
กรณีศึกษาที่ ในวงสนทนาเพื่อปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 ปีบูรณ์ ถึง 17 ปีบริบูรณ์
7.เต้ย : เพื่อนรู้ไหมว่า เรากลุ้มใจมากเลย เต้ยและกุ้งเราลักลอบได้เสียกัน กุ้งท้องแล้วคลอดลูกเป็นผู้ชาย เราอยากให้ลูกเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะทำอย่างไรดี     
นักเรียน : (ช่วยตอบคำถามเต้ยด้วย)
8.ตาล : ตาลไปหารายได้พิเศษหลังจากเลิกเรียนด้วยการไปช่วยรดน้ำต้นไม้ที่บ้านของลุงชาติ เมื่อสิ้นปี ลุงชาติใจดีมากได้มอบเงินให้ตาลตั้ง 10,000 บาทแน่ะ ตาลไม่ค่อยแน่ใจว่าจะรับเงินได้ไหม
นักเรียน : (ช่วยตอบคำถามตาลด้วย) 
9.ฝน : เปิดภาคเรียนปีนี้แม่ให้เงินฝน 5,000 บาท ให้ฝนไปซื้อกระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน ซื้อรถจักรยานสำหรับขี่ไปโรงเรียน พวกเธอลองคิดดูว่าฉันสามารถทำได้ไหม เพราะอะไร
นักเรียน : (ช่วยตอบคำถามฝนด้วย) 
10.ฟ้า : ฉันอายุ 16 ปี มีรายได้ค่อนข้างสูงจากการเป็นดารานักร้อง มีเงินทองจำนวนมาก แต่สุขภาพของฉันไม่ดี จึงอยากเขียนพินัยกรรมยกเงินส่วนหนึ่งให้เต้ เพื่อนที่ฉันรักมาก พวกเธอคิดว่าฉันทำได้ไหม บอกเหตุผลด้วย
นักเรียน : (ช่วยตอบคำถามฟ้าด้วย) ให้นักเรียนบันทึกคำตอบของนักเรียน

ลงในช่องแสดงความเห็นตามตัวอย่างข้างล่าง↓↓↓

คะแนน เต็ม 10 คะแนน ได้           ?????              คะแนน

เมื่อนักเรียนตอบคำถามทั้ง 10 ข้อ ครบแล้ว

ให้นักเรียนเข้าไปทำ "แบบทดสอบหลังเรียน" ได้เลยค่ะ 

นักเรียนสามารถคลิกตามลิงค์ ด้านล่างนี้ ได้เลยค่ะ

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์

http://www.learners.in.th/blogs/posts/533028