"3 in 1 ความสำคัญของวันหยุดราชการ"

แนวความคิด

          การประดิษฐ์สื่อจากเศษวัสดุธรรมชาติ  ข้าพเจ้ามีแนวคิดหลักๆมาจากคำขวัญวันเด็กเมื่อปี พ.ศ.2546 ว่า "เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส" เนื่องจากการประดิษฐ์สื่อชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้สร้างให้เป็นสื่อแบบ 3 in 1 คือ ให้เป็นเกมส์ 2 อย่าง แหล่งความรู้ 1 อย่าง รวมอยู่ในชิ้นงาน 1 ชิ้น คือ เป็นเกมส์บันไดงูและเกมส์ต่อจิ๊กซอว์ภายในกระดานรองนั้นจะเป็นแหล่งความรู้เรื่อง "ความสำคัญของวันหยุดราชการที่สำคัญ" โดยวันหยุดนั้นจะมีประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆ  เช่น  วันมาฆบูชา  วันสงกรานต์  วันรัฐธรรมนูญ  วันพืชมงคล  ฯลฯ   โดยเด็กๆนั้นจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในกระบวนการวางแผน...เริ่มจากการเลือกตัวชี้วัดมาใช้ในการสร้างข้าพเจ้าก็คิดว่า เนื้อหาใดที่มีความสำคัญในการเรียนแต่ยังไม่ได้ถูกนำมาสร้างชิ้นงานข้าพเจ้าจึงได้เลือก มาตรฐาน ส ๒.๑ ป.๓/๓ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสามารถที่จะนำความรู้ในตัวชี้วัดนี้มาผนวกเข้ากับสาระอื่นๆได้อีก  เช่น  วันรัฐธรรมนูญสามารถผนวกเข้ากับสาระหน้าที่พลเมืองฯ  วันมาฆบูชาสามารถผนวกเข้ากับสาระศาสนาฯ  และในกระดานเกมส์บันไดงูนั้นก็จะมีตัวเลขซึ่งมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ด้วยเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น  หลังจากที่เลือกตัวชี้วัดแล้วนั้นข้าพเจ้าก็คิดชิ้นงานจากแนวคิดคำขวัญและนำประสบการณ์ที่เคยลงโรงเรียนก็พบว่าหากเราทำสื่อที่เป็นเกมส์แล้วให้เด็กๆเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วย เด็กน่าจะเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้น ซึ่งในเกมส์จะระบุกติกาที่เด็กๆจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติม โดยหากนำสื่อชิ้นนี้ไปต่อยอดก็จะผนวกเข้ากับเกมส์ตอบคำถามในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อชิ้นนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป


 วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำ

       1. กระดาษแข็งขาวเทาใหญ่       1 แผ่น

       2. กระดาษแข็งอย่างหนาใหญ่     1 แผ่น

       3. กรรไกร                              1 อัน

       4. คัตเตอร์                             1 อัน

       5. สีน้ำ                                  5 ขวด (เฉพาะแม่สี 3 สีและขาว ดำ)

       6. พู่กัน  เบอร์ 9 และเบอร์ 1        อย่างละ 1 อัน

       7. ปากกาเมจิกใหญ่สีดำ             1 ด้าม

       8. แผ่นเคลือบใสใหญ่                1 แผ่น

       9. กระดาษสีที่เหลือใช้

วิธีการทำ

  1. หาข้อมูลที่เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ

  2. วาดร่างเกมส์บันไดงูลงในกระดาษแข็งขาว-เทา  จากนั้นลงสีน้ำ

  3. นำปากกาเมจิกมาวาดขอบ  เขียนตัวเลขและตกแต่งรูปภาพเกมส์บันไดงู

  4. เมื่อสีแห้งให้ติดเคลือบใส

  5. นำเกมส์บันไดงูมาติดกระดาษแข็งอย่างหนา  

  6. วาดตารางแล้วนำมาขีดเส้นเป็นรูปจิ๊กซอว์  นำคัดเตอร์มาตัดตามรอย

  7. ทำพื้นกรอบจิ๊กซอว์และกระดานเกมส์โดยนำกระดาษแข็งอย่างหนาที่เหลือมา
      หุ้มด้วยกระดาษสีหรือกระดาษที่เหลือใช้มาหุ้มทั้ง 4 ด้านให้เท่ากัน  โดยที่
      ด้านบนจะต้องเหลือพื้นที่ใหญ่กว่า  เพื่อเขียนชื่อเรื่อง

  8. ติดเนื้อหาทั้งหมดลงในตรงกลาง

  9. ตรวจสอบชิ้นงาน  นำไปใช้งานเป็นอันเสร็จเรียบร้อย