การเขียนจะต้องอ่านเรื่องราวที่ตนเองสนใจและนำมาเขียนด้วยข้อคามของเราเองมีการแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ ส่วนรูปภาพและวีดีโอที่นำมาจะต้องบอกที่มาด้วยค่ะ