(1)  การใช้สารปรุงแต่งอาหาร 

*กลุ่มวัตถุเจือปนที่ช่วยคงสภาพอาหาร*   

  

กลุ่มวัตถุเจือปนที่ช่วยคงรูปผัก

ผลไม้ที่ผ่านกระบวนการ แปรรูปให้คงสภาพเดิมมากสุด   
ในการแปรรูปผักผลไม้ เช่น
ผักผลไม้ดอง ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง มักพบว่าอาหารจะนิ่ม เละ หรือแตก
ในครัวเรือนของคนไทย จะใช้น้ำปูนใส ทำให้ผักผลไม้มีความคงตัวไม่เละ
ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ เกลือแคลเซียมคลอไรด์ 
โปแตสเซียมคลอไรด์
แมกนีเซียมคลอไรด์  เติมลงในระหว่างการแปรรูปผักและผลไม้
ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งหรือกรอบ ลักษณะเนื้อสัมผัสดีขึ้น  

อาหารที่ใช้วัตถุคงรูป ได้แก่ ผักดอง ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้กวน
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง 
เป็นต้นกลุ่มวัตถุเจือปนที่ช่วยทำให้อาหารเป็นเนื้อเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำและน้ำมันเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งการทำให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
ต้องใช้อิมัลซิไฟเออร์ช่วยประสานให้น้ำและน้ำมันรวมตัวกันได้โดยไม่แยกชั้น
อิมัลซิไฟเออร์ตามธรรมชาติได้แก่ เลซิทินในไข่แดง และในถั่วเหลือง
อิมัลซิไฟเออร์สังเคราะห์ ได้แก่  โมโนแซคคาไรด์ และอนุพันธ์
โพรพีลีนไกลคอลเอสเทอร์  เช่น  การเติมอิมัลซิไฟเออร์ ในผลิตภัณฑ์ น้ำสลัด
มายองเนส  ซอส และ  น้ำจิ้มบางชนิด        

แหล่งที่มา : http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=1502