บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์

http://learners.in.th/file/kulkanit/Introgecon.ppt

บทที่ 2  การจัดสรรทรัพยากร

http://learners.in.th/file/kulkanit/GE2.1.ppt

บทที่ 3  อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

http://learners.in.th/file/kulkanit/GE3.ppt

บทที่ 4  พฤติกรรมการบริโภค

http://learners.in.th/file/kulkanit/Consumer.ppt

บทที่ 5 พฤติกรรมการผลิต

http://learners.in.th/file/kulkanit/Production.ppt

บทที่ 6 ความยืดหยุ่น

http://learners.in.th/file/kulkanit/Elasticity.ppt

บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต

http://learners.in.th/file/kulkanit/Cost.ppt

บทที่ 8  ตลาด

http://learners.in.th/file/kulkanit/Market.ppt

ส่วน final ติดตามได้จากด้านล่างนะคะ

Powerpoint และแบบฝึกหัด วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (Final )

      สำหรับงานทั้งหมดหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านนะคะ  สามารถติชมได้ค่ะ(บางงานก็ได้มาจากในเว็บแล้วนำมาปรับปรุงบ้างค่ะ)   เพราะความจริงในส่วนกราฟมีการปรับปรุงมากขึ้นกว่าเดิม   แต่ยังไม่ได้ update ในนี้  

       ขอให้สนุกกับเศรษฐศาสตร์กันนะคะ