ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และหน้าที่การทำงาน

คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่สามารถทำงานได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1.ฮาร์ดแวร์ 
ได้แก่ ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้นั่นเอง
2.ซอร์ฟแวร์ ได้แก่ โปรแกรม ที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์ หรือประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง เช่น ระบบปฎิบัติการวินโดว์ XP หรือ Microsoft Office เป็นต้น

 

 

ในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็สามารถแบ่งออกเป็นส่วนประกอบต่างๆได้ดังนี้
1.จอแสดงผล (Monitor) ใช้แสดงผล อาจเป็นจอแบบแอลซีดีหรือแบบ CRT ก็ได้


โดยจะรับสัญญาณภาพผ่านทางพอร์ตแสดงผล VGA ที่มีสัญญาณแยกกัน คือ สัญญาณภาพสี แดง เขียว น้ำเงิน และสัญญาณควบคุมการสแกนทางแนวนอนและแนวตั้ง และปัจจุบันการแสดงผลก็ได้เปลี่ยนมาส่งในรูปแบบดิจิตอลแล้ว ที่เรียกว่า DVI Port 
2.ตัวเครื่องหรือเคส (Case)เป็นส่วนที่เก็บฮาร์ดแวร์ในส่วนประมวลผล

ภายในเคสนี้ จะบรรจุเมนบอร์ดที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบไว้ เช่น ซีพียู แรม การ์ดแสดงผล โมเดม ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะบรรจุอุปกรณ์จ่ายพลังงานรวมไว้ด้วย เมื่อเราซื้อเคสมา 
3.เมาส์(Mouse) ใช้ในการสั่งงาน โดยการแสดงการควบคุมเป็นพอยน์เตอร์ทางหน้าจอ ควบคุมโดยการชี้แล้วกด


ในอดีต พอร์ตที่ต่อเมาท์เรียกว่า พอร์ต PS2 แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB แล้ว
4.คีย์บอร์ด(Keyboard) ใช้ในการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ และควบคุมสั่งงานโดยปุ่มฟังก์ชั่น


ในอดีตพอร์ตที่ต่อคีย์บอร์ดก็ใช้ชนิดเดียวกับพอร์ตต่อเมาท์ แต่จะแยกสีไว้เพื่อไม่ให้ต่อผิด และปัจจุบันก็สามารถใช้ในรูปแบบ USB ได้แล้วเช่นกัน