ดิฉัน  น.ส.  ขวัญตา  ภาคสุชน  เลขที่  25  รอบวันอาทิตย์

   การปลูกป่าชายเลนเป็นที่น่าสนใจของหมู่คณะจึงให้ความสำคัญของป่าชายเลยเพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มแต่มนุษย์กับมาทำลายเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจจึงทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมทำให้เกิดภัยธรรมชาติง่ายขึ้น

 

    การปลูกป่าชายเลนนั้นมีหลายชนิดมีการเจริญเติบโตเมื่ออยู่สถานที่ดีการปลูกป่านั้นจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีแว้ดล้อมต้องดีด้วยจะมีอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของชายฝั่งได้ลุยน้ำ ย่ำเลนลื่นไถลกันทั่วหน้า  ทำให้สนุกสนานในกลุ่มด้วยแต่พอเราปลูกเสร็จเห็นแถวต้นไม้เล็กๆๆก็ภูมิใจแล้วค่ะถ้าลองคิดเล่นๆน่ะเมื่อต้นไม้เติบโตแล้วจะเป็นที่พักพิงของสัตว์น้ำในวันข้างหน้าได้ด้วยค่ะ

    สรุปการปลูกป่าชายเลนนั้นมีผลประโยชน์ทั้งคนและสัตว์ทำให้ร่มเย็นเมื่อยามเติบโตและได้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้มีความสนุกสนานเมื่อได้ย่ำดินเลนลื่นล้มกันแค่นี้ก็สนุกแล้วค่ะเราควรอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ลูกหลานได้เห็นสิ่งสวยงามที่เราได้ช่วยกันปลูกในวันข้างหน้าด้วยค่ะ