วันนี้  ด็อกเตอร์รสสุคน  ได้สอนวิธีการทำหนังสือเล่มเล็ก  แถมยังมีหนังสือเล่มเล็กที่ด็อกเตอร์ได้ทำขึ้นมาเอง มาเป็นแบบการสอนให้แกพวกเราดูด้วย  ตอนแรกก็งงๆว่าทำไมการตั้งค่าให้หน้ามันลงล็อคกัน ต้่องตั้งค่ายังไง  แต่เมื่อได้รับความรู้จากการสอน  สุดท้ายดิฉันก็จัดทำหนังสือเล่มเล็กขึ้นมาได้เล่มนึง  เป็นหนังสือเล่มเล็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใกล้ตาย  ออกแนวธรรมมะสอนใจ  ที่มีเนื้อหาและภาพประกอบ

 

นี้เป็นผลงานการทำหนังสือเล่มเล็กของดิฉันและนางสาว ศศิญาค่ะ