ในคาบเรียนนี้ ดร.ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหนังสือที่ทำเอง และดร.ท่านยังได้ส่งงานให้จับคู่กับเพื่อนทำหนังสือขึ้นมาเล่นนึ่ง ซึ่งงานนี้ผมได้คู่กับ นางสาวอารยา ประทุมพงษ์ 

 

ผลงานหนังสือเราที่จะนำเสนอ ดังรูปเลยครับ

 

หน้าปกครับ เราใช้เวลาทำนานมากเพราะอยากให้ออกมาดี

 

นี่คือส่วนของปกหลังนะครับ นำเสอนท่านดร. ด้วย :)

 

 

เนื้อหาภายในจะเป็นการวาดภาพผ่านจุดโดยในเล่นที่จัดทำขึ้นจะมีทั้งหมด3จุด ถ้าสนใจยังไงจะยืมอ่านได้นะเพื่อนๆ :)