ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 ในรายวิชาการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเรียน ความรู้สึกที่มีทั้งหมดในการเรียน กับ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่คอยสอนและแนะนำในเรื่องราวต่างๆ ในการเรียนกับ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี เป็นการเรียนที่สนุกน่าเรียนไม่เคลียดทุกๆวันที่เรียนจะมีกิจกรรมให้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ตลอดเวลา ขอขอบคุณอาจารย์ที่สอนเรื่องสื่อกราฟิกจนดิฉันสามารถออกแบบสื่อได้อย่างดี ขอขอบคุณคุณแม่รสสุคนธ์ มากๆค่ะที่คอยดูแลและให้กำลังใจตลอดมา