คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

 

ผม = พระเกศา                     
ไหปลาร้า = พระรากขวัญ

จุก = พระโมฬี                     
นม = พระถัน, พระเต้า

หน้าผาก = พระนลาฎ          
ท้อง = พระอุทร

ฟัน = พระทนต์                     
เอว = บั้นพระองค์, พระกฤษฎี

ลิ้น = พระชิวหา                   
หลัง = พระขนอง

นิ้วมือ = พระองคุลี                
บ่า = พระอังสะ

นิ้วชี้ = พระดรรชนี                 
ขนระหว่างคิ้ว = พระอุณาโลม

เงา = พระฉายา                      
จอนหู = พระกรรเจียก

ผิวหน้า = พระราศี                 
จมูก = พระนาสิก

ปอด = พระปับผาสะ              
ปาก = พระโอษฐ์

คาง = พระหนุ                        
อก = พระอุระ, พระทรวง

หู = พระกรรณ                       
รักแร้ = พระกัจฉะ

ดวงหน้า = พระพักตร์           
สะดือ = พระนาภี

อุจจาระ = พระบังคนหนัก      

ต้นขา = พระอุรุ พระอัสสุชล

หัวเข่า = พระชานุ                    
ต้นแขน = พระพาหุ

แข้ง = พระชงฆ์                        
ข้อมือ = ข้อพระหัตถ์

ผิวหนัง = พระฉวี                      
ข้อเท้า = ข้อพระบาท

คิ้ว = พระขนง                         

ลิ้นไก่ = มูลพระชิวหา               
ไรฟัน = ไรพระทนต์

นิ้วก้อย = พระกนิษฐา                
คอ = พระศอ

เนื้อ = พระมังสา                        
ขน = พระโลมา

เถ้ากระดูก = พระอังคาร            
น้ำลาย = พระเขฬะ

ปัสสาวะ = พระบังคนเบา

น้ำตา = น้ำพระเนตร,