การตั้งครรภ์ เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นกับเพศหญิงที่มีวุฒิภาวะอันสมควรเพียงพอต่อบทบาทความเป็นแม่ แต่ปัจจุบันการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทยเนื่องมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ขาดความรู้ที่ชัดเจนจึงทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จากสื่อต่างๆที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ความรู้โดยทั่วไปวัยรุ่นอาจมีความเข้าใจแค่เพียงแค่ว่าในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ สิ่งที่ควรแก่การป้องกันมากที่สุดคือ การสวมถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก หาซื้อได้ง่าย ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องท่องจำหรือกลัวลืมแต่ในความเป็นจริงมีแนวทางในการปฏิบัติที่มีความสำคัญควรแก่การศึกษา คือ

  ที่มา: http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%EB894&um=1&hl=th&rlz=1R2RNRN_enTH416&biw

 

     1. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ปลอดภัย(คงต้องเป็นภาระงานที่สำคัญของผู้หญิง) จำเป็นต้องมีการจดบันทึกการมีประจำเดือน

      2. การกินยาคุมฉุกเฉินควรใช้เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น เป็นยาที่ใช้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน 1 ชั่งโมง

        แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราควรให้ศึกษาและให้ความสำคัณเพื่อความรักที่มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่แน่นอนว่าการได้เป็นแม่คนใหม่ สิ่งที่ตามมาคือการปรับตัว ปรับใจ เพราะต่อไปไม่ใช่แค่สภาพร่างกาย อารมณ์และฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ความรับผิดชอบในชีวิตของคุณก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน เพราะมีชีวิตเล็กๆ อีกชีวิตหนึ่งที่คุณต้องดูและและเอาใจใส่เป็นอย่างดี