พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดเร็วไว มาร่วมใจพลังงานมีคุณค่า       ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

น้ำมัน ราคาแพง       คิดสักนิดก่อนขับขี่

น้ำคือพลังแห่งชีวิต    โปรดมีจิตสำนึกในการใช้

น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป

การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลืองเงิน

พลังงานมีคุณค่า โปรดใช้อย่างประหยัด

พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลือง