ในสัปดาห์นี้อาจารย์ได้สอน             เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างระบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล : Data Dictionary สัปดาห์นี้อาจารย์มีโจทย์ให้วิเคราะห์ ต้องเขียนออกมาในรูปของ League ก่อน เป็นเรื่องของเกมฟุตบอล วิเคราะห์ออกมาเป็น  Player ,  PlayerXNationality ,  Team , Field สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.)  ส่วนของข้อมูลนักเตะ(Table Name: Player) มี Attribute ดังนี้

Column Name

Data Type

AutoNumber

PK

NOT NULL

Unique

FK

Example

Remark

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ลำดับอัตโนมัติ

คีย์หลัก

จำเป็น

ไม่ซ้ำ

คีย์นอก

ตัวอย่างข้อมูล

หมายเหตุ

PlayerID

INT

 P

 P

 

 

 

1

 

FirstName

NVARCHAR(100)

 

 

 P

 

 

กิตติศักดิ์

 

LastName

NVARCHAR(100)

 

 

 P

 

 

ระวังป่า

 

Foot

CHAR(1)

 

 

 P

 

 

N

N=ประตู L=ซ้าย R=ขวา B=ทั้งสอง

TeamName

NVARCHAR(100)

 

 

 

 

Team

ช้างศึก

 

 

 2.)  ส่วนของข้อมูลทีม (Table Name:Team) มี Attribute ดังนี้

Column Name

Data Type

AutoNumber

PK

NOT NULL

Unique

FK

Example

Remark

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ลำดับอัตโนมัติ

คีย์หลัก

จำเป็น

ไม่ซ้ำ

คีย์นอก

ตัวอย่างข้อมูล

หมายเหตุ

TeamName

NVARCHAR(100)

 

   P

 

 

 

ช้างศึก

 

ManagerName

NVARCHAR(100)

 

   

    P

 

 

วินฟรีด เชเฟอร์

 

 

 3.) ส่วนของข้อมูลสนาม (Table Name:Field) มี Attribute ดังนี้

Column Name

Data Type

AutoNumber

PK

NOT NULL

Unique

FK

Example

Remark

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ลำดับอัตโนมัติ

คีย์หลัก

จำเป็น

ไม่ซ้ำ

คีย์นอก

ตัวอย่างข้อมูล

หมายเหตุ

FieldName

NVARCHAR(100)

 

 P

 

 

 

ราชมังคลากีฬาสถาน

 

Quantity

INT

 

 

 P

 

 

49722

 

TeamName

NVARCHAR(100)

 

 

 

 

Team

ช้างศึก

 

 

      4.) ส่วนของข้อมูลสัญชาติ (Player X Nationality) ในส่วนของ Entity นี้ต้องมีคีย์หลัก 2 ตัว โดยอ้างจาก Entity Player คือ Player ID 

Column Name

Data Type

AutoNumber

PK

NOT NULL

Unique

FK

Example

Remark

 

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ลำดับอัตโนมัติ

คีย์หลัก

จำเป็น

ไม่ซ้ำ

คีย์นอก

ตัวอย่างข้อมูล

หมายเหตุ

PlayerID

INT

 

 P

 

 

Player

1

 

Nationality

NVARCHAR(100)

 

 P

 

 

 

ไทย

 

                     จากนั้นอาจารย์สอนสร้างใน SQL Server เริ่มแรกทำการสร้างและตั้งชื่อฐานข้อมูลก่อน โดยใช้ชื่อว่า League หลังจากที่ได้ตัวฐานข้อมูลขึ้นมาแล้ว ไปที่ Table คลิกขวา New Table เพื่อที่จะสร้าง Table ของ Entity ต่างให้ครบ มีการสร้างครบทุก Entity และตั้งค่ากำหนด Attribute ทั้งหมดแล้ว ก็บันทึกให้เรียบร้อย ปัญหาของการทำงานครั้งนี้ คือ การบันทึกไฟล์จากเครื่องทำใน Lap ไปเครื่องที่บ้านทำค่อนข้างยาก อาจารย์จึงสอนวิธีแปลงเป็นโค๊ด เพื่อง่ายต่อการบันทึก หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งสามารถนำกลับมาทำต่อใน Lapและหลังจากการทำเสร็จได้โค๊ดทั้งหมด144 บรรทัด  ของสัปดาห์ต่อไป “ข้อความทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์ที่ 16