สิทธิมนุษยชน

คุณเคยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดบ้าง

เกิดขึ้นเมื่อดิฉันไปเดินซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยอ้างว่าหากได้ใช้แล้วผิวจะขาวขึ้น ซึ่งมีการให้ทดลองใช้ แต่วิธีการของผู้ขายคือดึงแขนของดิฉันเพื่อให้ไปทดลองสินค้าซึ่งดิฉันไม่ได้ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเลย ผู้ขายพยายามดึงแขนดิฉันแต่ดิฉันก็พยายามปฏิเสธและพยายามเอามาจากตรงนั้นให้ไกลที่สุด จนหนีออกมาได้สำเร็จ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ดิฉันคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิของดิฉัน ซึ่งเขาควรที่จะแค่เอ่ยปากถามก็พอ ถ้าหากดิฉันต้องการก็จะเข้าไปซื้อเอง

คุณเคยละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดบ้าง

ดิฉันเป็นคนที่เวลาเล่นหรือหยอกล้อกับเพื่อนจะค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวตลอด ดิฉันจึงคิดว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็เป็นได้

คุณจะมีวิธีการอย่างไรที่ช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เกิดเเก่ตนเองเเละผู้ที่คุณเกี่ยวข้องด้วย

อันดับแรกดิฉันจะปรับที่ตัวเองก่อนว่าควรตระหนักถึงสิทธิที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ เมื่อดิฉันกระทำได้แล้ว ก็จะเริ่มจากครอบครัวของดิฉันคือ ดิฉันจะเริ่มปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักว่าสิทธิคืออะไร บอกให้เข้าใจและเริ่มปฏิบัติจากในบ้าน แล้วนำไปปฏิบัติภายในสังคมเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้และเข้าใจเช่นเดียวกัน

สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญที่คนทั้งโลกเกิดความตระหนักรู้และคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ นับแต่ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชาติกำเนิด รวมทั้งระบบสิทธิต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม การคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นอยู่เสมอ เหล่านี้นับเป็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนที่สังคมโลกต่างให้ความตระหนัก เราทุกคนควรคำนึงถึงสิทธิดังกล่าว เพราะจะถือเป็นบันไดก้าวไปสู่ความยุติธรรมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน


ที่มา : http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/233/090/original_400895_0.jpg?1285440701