วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เรียนเรื่องแผนภาพค่ะ
แผนภาพคือภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีความซับซ้อน
ให้เข้าใจมากขึ้น ให้เห็นเป็นรูปภาพขึ้นมา เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

แผนภาพมี 3 ประเภทค่ะ

1.แผนภาพแบบลายเส้น เขียนด้วยลายเส้นในลักษณะของสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่ง


 

2.แผนภาพแบบรูปภาพ แผนภาพที่ใช้ภาพที่เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที อาจเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาด


 

3.แผนภาพแบบผสม ภาพที่เอาลายเส้น สัญลักษณ์ และรูปภาพประกอบกันเพื่อให้แสดงถึงความสัมพันธ์