ศาลากลางเก่าเมืองนนท์

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

 นนทบุรีอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ อย่างผสมกลมกลืนนี้ มากด้วยสถานที่ราชการสำคัญๆ อีกทั้งอุดมด้วยวัดวาอารามที่เก่าแก่และสวยงาม รวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ วันนี้ฉันจะพาเที่ยวชมจังหวัดนนทบุรีโดยมีไฮไลท์อยู่ที่ “9 ของดีเมืองนนท์”
       
       เริ่มกันที่ “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี” กันก่อนเลย เหตุที่ฉันขอเริ่มต้นทริป “9ของดีเมืองนนท์” ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เนื่องจากว่า ภายในพิพิธภัณฑ์ได้บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาชุมชนในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกลายเป็นชุมชนใหญ่และเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงพระราชทานชื่อเมืองให้ใหม่จากบ้านตลาดขวัญ เป็น เมืองนนทบุรี

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

       ปัจจุบันแม้สภาพเมืองนนทบุรีจะเปลี่ยนแปลงไปมากตามกาลเวลา แต่นนทบุรีก็ยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันเรื่อยมาเช่น เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก หรือจะเป็นผลหมากรากไม้ที่อุดมสมบุรณ์มาแต่โบราณ อาทิ ทุเรียนนนท์ มะปรางท่าอิฐ กระท้อนบางกร่าง เป็นต้น ใครที่อยากรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองนนท์ก็สามารถมาศึกษากันได้ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้
       
       เมื่อรู้เรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีกันแล้วก็มาต่อที่ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” ของดีแห่งที่สองของเมืองนนท์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนท์เพียงเดินต่อมาอีกไม่กี่ก้าวเท่านั้น เนื่องจากเมืองนนท์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นชุมทางค้าขายทางเรือ เมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้วมีศาลเจ้าแม่ที่ชาวจีนไหหลำเคารพบูชา โดยถือเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักษ์คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือเรียกว่า จุ้ยป่วยเนี้ยว แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ำ นับเป็นเจ้าแม่ที่ชาวเรือ ชาวประมง ให้ความเคารพบูชา

ทุเรียนก้านยาว

นี่แหละ ทุเรียนเมืองนนท์ ที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาผลไม้ไทย...นี่คือทุเรียนพันธ์ก้านยาว