ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ แค่ใช้อย่างพอเพียง

พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลือง 

พลังงานมีคุณค่า โปรดใช้อย่างประหยัด 

พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลืองเงิน 

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน 


 

การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง 

น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป 

น้ำคือพลังแห่งชีวิต    โปรดมีจิตสำนึกในการใช้ 

น้ำมัน ราคาแพง       คิดสักนิดก่อนขับขี่ 


พลังงานมีคุณค่า       ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดเร็วไว มาร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน