ดอกดาวเรือง

            ดิฉันจะแนะนำเกี่ยวกับดอกดาวเรืองดังต่อไปนี้

ชื่อ  ดอกดาวเรือง

ชื่อวิทยาศาสตร์  Tagetes erecta Linn.

แหล่งที่พบ  เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา

ดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อสามัญ  Marigold

ตระกูล  COMPOSITAE

ลักษณะทั่วไป  ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มอายุสั้นหรือหลายปี มีความสูงตั้งแต่ 30–60 ซม. ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ออกตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีหรือรูปหอกแกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวกระจุกอยู่ปลายยอด สีเหลืองหรือสีส้ม กลีบดอกวงนอกมีลักษณะเป็นรูปรางน้ำ โคนดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายดอกเป็นรอยหยัก กลิ่นหอมฉุน

การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี แสงแดดจัด

         ในการปลูกดอกดาวเรืองครั้งนี้ดิฉันมีความตั้งใจเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างมากเพื่อให้ดอกดาวเรืองมีความสมบูรณ์ที่สุดค่ะ