การตรวจสอบวิตามินซี

    -ให้นักเรียนบอกชื่อของผักและผลไม้ที่มีวิตามินซี

    -บอกวิธีการตรวจสอบวิตามินซีในผักและผลไม้