ส้มโชกุนศรีเจริญ
ได้นำมาปลูกครั้งแรกที่หมู่ที่ 5 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อปี พ .ศ.2534โดยคุณวิชัย สินธุนนท์ ได้สั่งกิ่งพันธุ์ส้ม (กิ่งตอน) จาก จ.ยะลา จุดเด่นของส้มโชกุนศรีเจริญ คือ หอม หวาน ชานนิ่ม
ติดต่อ คุณวิทยา โทรศัพท์ 0-7568-2213, 0-1125-2070