มิกกี้เม้าส์

ชื่อสามัญ :  

Micky mouse

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  

Ochna kirkii Oliv.

 

วงศ์ :  

Ochnaceae

 

ถิ่นกำเนิด :  

อเมริกา

 

ลักษณะพฤกษศาสตร์ :  

เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านมาก ข้อปล้องถี่สั้น กิ่งอ่อนสีเขียว

การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบเดี่ยวทรงรีสีเขียวเข้ม ปลายแหลมมีติ่งหนาม โคนแหลมมน

ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อย ปลายเป็นติ่งหนาม ก้านใบสั้นมาก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง

กลีบดอกเป็นอิสระจากกัน ปลายโค้งมน โคนเรียวแหลม  กลีบดอกบางและร่วงหลุดง่าย  กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบรูปร

ี กลีบงุ้มเป็นแบบช้อน ระยะแรกสีเขียว เมื่อกลีบดอกหลุดร่วงแล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลรูปรีเมื่อแก่สีดำ

เกาะติดบนฐานรองดอกสีแดงที่นูนขึ้น เมล็ดรูปรีสีดำ

 

การขยายพันธุ์ :  

การเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง

 

การปลูก :  

ปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ เพื่อโชว์ทรงพุ่ม ดอก กลีบเลี้ยง และฐานรองดอก

 

ปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้น เพื่อโชว์ทรงพุ่ม ดอก กลีบเลี้ยง และฐานรองดอก

 

การดูแลรักษา :  

ประดับตามมุมหรือขอบแนวอาคาร ในส่วนที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

 

ปลูกประดับในสนามที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน

 

รดน้ำให้บ้างเดือนละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวจนเกินไป
 

ที่มา  http://www.the-than.com/