@ ดอกบานเช้าสีนวล @

ดอกบานเช้าสีนวลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Turnera Subulata ชื่อสามัญ Sage Rose มีถิ่นกำเนิดแถบ อเมริกาเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป : บานเช้าสีนวลเป็นพรรณไม้ที่มีลักษณะของลำต้นเป็นทรงพุ่ม กึ่งเลื้อย แตกกิ่งชี้ขึ้นไปลำต้นสูงประมาณ
30 - 80 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ๆ สลับกัน ใบมนรี ปลายแหลม ขอบใบจัก ใบมีสีเขียวเข้มและดก
เป็นพุ่มหนาดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยว ดอกมีสีเหลืองนวล กลางดอกแต้มสีน้ำตาลแดงเข้ม ลักษณะของดอก
เป็นหลอดสั้น ๆ ตรงปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 แฉกดอกบานเต็มที่ประมาณ 3 - 4 ซม. ดอกจะบานใน
ช่วงเช้า พอตกกลางวันแดดจัดก็จะหุบ