ที่เก็บแปรงสีฟันจากเศษผ้า 

วัสดุอุปกรณ์

  1. เศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
  2. ด้าย
  3. กรรไกร
  4. สติ๊กเกอร์ a-z
  5. จักรเย็บผ้า
  6. ไม้บรรทัด
  7. ดินสอ

ขั้นตอนการทำ

 นำเศษมาที่เหลือใช้มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ จากนั้นเย็บให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าชิ้นใหญ่1ชิ้น 

 

ตัดเศษผ้าขนาด 9x14 ซ.ม. จำนวน 26 ชิ้น

นำเศษผ้าขนาด 9x14 ซ.ม.มาเย็บติดกับเศษผ้าที่เป็นสี่เลี่ยมผืนผ้าที่เย็บไว้แล้ว โดยเว้นระยะห่างเท่าๆกัน

ตัดเศษผ้าเพื่อจะเย็บด้านบนเพื่อทำเป็น ช่องสอดเชือกเข้าไป

ตัดสติกเกอร์  a-z จากนั้นนำไปติดตามช่องที่เย็บไว้

จากนั้นตกแต่งให้สวยงามจะได้ที่เก็บแปรงสีฟันจากเศษผ้า

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว

 

ประโยชน์ของสื่อชิ้นนี้

  1. ช่วยสอนทักษะในการอ่านอักษรภาษาอังกฤษ
  2. ช่วยฝึกให้เด็กเบแปรงสีฟันให้เป็นระเบียบ
  3. ช่วยฝึกควาจำสำหรับเด็ก

สื่อชิ้นนี้ เหมาะกับเด็กวัยอนุบาล