* * * ทบทวนก่อนสอบ คลิกที่นี่ * * *

----------------------------------------------------------------------

.....การบ้านระหว่างปิดภาคเรียน....
1.  ให้นักเรียน Load ข้อสอบ O-Net  ปี 2552 - 2554  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน + คอมพิวเตอร์)  
2.  เมื่อ Load  มาแล้วให้  Print  และหาคำตอบ  นำส่ง  คุณครูวันเพ็ญ  (ม.3/1-3/4)  และคุณครูสุนันท์  (ม.3/5-3/8)  ในวันเปิดเทอม 
หมายเหตุ  :  
          ข้อสอบ  O-Net  ชุดนี้จะมี  3  วิชา  อยู่ในฉบับเดียวกับ  เลือกทำเฉพาะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่วนวิชาศิลปะ และวิชาสุขศึกษาฯ เก็บไว้ทำในวิชาศิลปะและสุขศึกษา  เวลาคุณครูประจำวิชาสั่ง (อย่าทิ้ง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้น ม.3  ภาคเรียนที่  2/2554
Note : ศึกษาล่วงหน้าในหนังสือ PageMaker เล่มแดงก่อนนะค่ะ
          มีโอกาสเปิดเน็ตทุกครั้ง อย่าลืม แวะมาที่เว็บ รร. เช็คงานทุกวิชานะค่ะ  จะมีข้อมูลมาใหม่เรื่อย ๆ ค่ะ  
          กรณีที่นักเรียนเข้ามาแล้วทุกครั้ง  ให้ลงชื่อในช่อง ความเห็น  ด้านล่างด้วย  โดยระบุชื่อ-สกุล  ชั้น  เลขที่  และ  E-Mail  
          >>  เล่าเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องการบอกคุณครู เช่น น้ำท่วมบ้านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง  พักอาศัยอย่างไร  เพื่อคุณครูจะได้ทราบ  :)  
          >>  บอกงาน / การบ้าน  ที่นักเรียนทำไปแล้วว่่าเป็นอย่างไรบ้าง  :)
          >>  ต้องการให้คุณครูช่วยเหลือในเรื่องการเรียนการสอนอย่างไร...ขอให้บอกมา  เพื่อคุณครูจะได้ปรับกิจกรรมต่าง ๆ ให้  ตามความเหมาะสม :)
 
 (จดลงสมุด) 

 * * * แบบทดสอบย่อย ครั้งที่ 1-2 * * * Click สอบได้เลยค่ะ