ความประทับใจในการสอบครั้งแรก


      การสอบครั้งนี้ทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายอย่าง  ไม่ใช่แค่การปรับตัวในการอยู่ที่

นี่ยังทำให้เรารู้จักการแบ่งเวลาในการเตรียมตัวการสอบครั้งต่อไปอีกด้วย  จริงมาก

อย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้  เก่งไม่กลัวกลัวขยัน  ดังนั้นเราต้องขยันให้มากกว่านี้

เพราะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราจะเป็นทั้งผู้รับและผู้กำหนดตั้งแต่

จุดเริ่มต้น ...