ดอกบานเช้า

ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยคลุมดินสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม รูปไข่ปลายแหลม ใบบางผิวใบสากระคายมือขอบใบมีหยัก ใบยาวประมาณ 8.10 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว สีเหลืองแต่ละดอกมี 5 กลีบเรียงกัน กลีบดอกกลมมน บอบบางดอกดกบานในช่วงเช้า กลางวันแดดจัด ดอกจะหุบ ออกดอกตลอดปี 

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำกิ่ง

การเจริญเติบโต :
 แสงแดดจัดกลางแจ้ง ดินร่วนซุย น้ำปานกลาง ความชื้นปานกลาง 

ที่มา : http://www.the-than.com/FLower/Fl-1/29/29.html