นายชัยรัตน์ ทำนาค ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตราด กล่าวว่า จากการที่ราคาทองรูปพรรณในขณะนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้น และค่าครองชีพมีการปรับสูงขึ้นจึงทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จนบางรายที่มีทรัพย์สินมีค่า นำออกมาจำนำเพื่อประคองความอยู่รอดในช่วงกลางเดือน ทำให้ในช่วงนี้พบว่า ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตราดมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมาใช้บริการจำนำของมีค่าจำนวนมากกว่า 70-80 ราย ต่อวัน
ซึ่งประชาชนสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการที่นี่เนื่องจากดอกเบี้ยถูกกว่าโรงรับจำนำภาคเอกชน และร้านที่รับจำนำทั่วไป เช่น ทองน้ำหนัก 1 บาท จะรับจำนำราคา18,000 บาท ส่วนราคาดอกเบี้ย หากจำนำต่ำกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 50 สตางค์ หรือหากเกิน 5,000 บาทจะเสียดอกเบี้ย 1.25 บาท อย่างไรก็ตามหากในอนาคต หากราคาทองคำในตลาดมีราคาลดลงคาดว่ายอดผู้นำทองคำมาจำนำคงลดลง

ที่มา:http://thainews.prd.go.th  วันที่ 19 สิงหาคม 2554