ภาษาของคอมพิวเตอร์

 

•  ภาษา BASIC ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ง่าย ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ภาษา BASIC รุ่นแรกจะใช้ interpreter เป็นตัวแปลภาษา จึงทำให้เขียนโปรแกรม ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ทำงานได้ช้า จึงทำให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมที่เชี่ยวชาญแล้วไม่นิยมใช้งานกัน แต่ปัจจุบันนี้มีภาษา BASIC ได้เปลี่ยนมาใช้การ conplier เป็นตัวแปลภาษาแล้ว จึงทำให้ทำงานได้ดีและรวดเร็วกว่าเดิม ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษานี้ก็ได้แก่ Microsoft's Quick BASIC และ Visual Basic เช่นนี้เป็นต้น

•  ภาษา COBOL เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 นิยมใช้สำหรับการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ ส่วนคำสั่งของภาษา COBOL ก็จะคล้ายกับภาษาอังกฤษ จึงทำให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้ง่าย ในยุคแรกๆ ภาษา COBOL จะได้รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีตัวแปลภาษา COBOL ที่ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วย รวมทั้งมีภาษา COBOL ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางเชิงวัตถุ เรียกว่า Visual COBOL ซึ่งช่วยให้โปรแกรมสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสามารถนำโปรแกรมที่เขียนไว้มาใช้ในการพัฒนางานอื่นๆ อีกด้วย

•  ภาษา FORTRAN เป็นภาษาระดับสูง ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท IBM ตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 แล้วครับย่อมาจากคำว่า Formula Translator นี่แหละ ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรกเลย ซึ่งนิยมใช้สำหรับงานที่มีการคำนวณมากๆ เช่น งานทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น

•  ภาษา Pascal เป็นภาษาระดับสูง ที่ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมนี้ เขียนโปรแกรมได้อย่างมีโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาอื่นด้วย นิยมใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสำหรับการเรียนการสอน และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  ภาษาปาสคาล มีตัวแปลภาษาทั้งที่เป็น interpreter และ Compiler โดยจะมีโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล ที่ได้รับความนิยมในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้ตัวข้อเสียของภาษาปาสคาลรุ่นแรกๆ ออกไป

•  ภาษา C และ C++ ซึ่งภาษา C ถูกพัฒนาขึ้น ในปีค.ศ. 1972 ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมคู่กับภาษาซี และมีการใช้งานอยู่ในเครื่องทุกระดับ ภาษา C เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยม ในหมู่นักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นภาษาที่รวมข้อดีของภาษาระดับสูง ในเรื่องของความยืดหยุ่นและไวยากรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ กับข้อดีของภาษาแอสเซมบลี ในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน จึงทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทำงานได้เร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงอื่นๆ ในขณะที่การพัฒนาและแก้ไขโปรแกรม สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันภาษาระดับสูงทั่วๆ ไป และนอกจากนี้ภาษา C ยังได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีก โดยทำการประยุกต์แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ในภาษา ทำให้เกิดเป็นภาษาใหม่คือ C++ นั่นเองครับ ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมใช้งานพัฒนาโปรแกรมอย่างมากในปัจจุบันนี้

 

ตัวอย่างการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ภาษาคอมพิวเตอร์

การใช้งาน

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

ภาษานี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COBOL (Common Business Oriented Language)

ภาษานี้นิยมใช้ในงานธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ่

FORTRAN (FORmula TRANslator)

ภาษานี้ใช้สำหรับงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

Pascal ( ชื่อของ Blaise Pascal)

ภาษานี้จะใช้ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

C

ภาษานี้เหมาะสำหรับนักเขียนโปรแกรม และใช้ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

C++

ภาษานี้สำหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์

ALGOL (ALGOrithmic Language)

ภาษานี้เป็นภาษาสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ และต่อมามีการพัฒนาต่อเป็นภาษา PL/I และ Pascal

APL (A Programming Language)

ภาษานี้ออกแบบโดยบริษัท IBM ใน ปี ค.ศ. 1968 เป็นภาษาที่โต้ตอบกับผู้ใช้ทันที เหมาะสำหรับจัดการกับกลุ่มของข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง

LISP (LIST Processing)

ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์พิเศษหรือตัวอักษรก็ได้ด้วย

LOGO

ภาษานี้นิยมใช้ในโรงเรียน เพื่อสอนทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

PL/I (Programming Language One)

ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ กับงานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และธุรกิจด้วย

PROLOG (PROgramming LOGIC)

ภาษานี้ นิยมใช้มากในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ จัดเป็นภาษาธรรมชาติภาษาหนึ่งด้วย

RPG (Report Program Generator)

ภาษานถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานทางธุรกิจ จะมีคุณสมบัติในการสร้างโปรแกรม สำหรับพิมพ์รายงานที่ยืดหยุ่นมากทีเดียว