"การประดิษฐ์ของประดับตกแต่งจากวัสดุทดแทนที่เน้นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น"  เช่น  โมบายจากกระป๋อง  ,  กระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติก  ,  โคมไฟจากขวดพลาสติก  และอื่น ๆ  ตามที่นักเรียนสนใจมา  1  อย่าง  พร้อมภาพประกอบ  ,  วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน  ,  ขั้นตอนการทำ 

---------------------------------------------------------------------

โมบายปลาตะเพียนสาน

อุปกรณ์:

1. ใบลาน

2. กรรไกร

3. เชือกสำหรับทำโมบาย

วิธีสานปลาตะเพียนแบบง่ายๆ

มีวิธีทำดูตามรูปได้เลย