การเป็นโรงเรียนพระราชทาน  ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบ   เด็กนักเรียนทุกก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วย