แผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของข้าพเจ้าในอีก 6 เดือนข้างหน้า

 

การร้องเพลงสากล

        เนื่องจากข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการฟังเพลงและการร้องเพลงร่วมด้วยเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างเสริมความสดชื่น รวมทั้งความสุขก่อนออกไปรับสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวันโดยการร้องเพลงตามเพลงที่โปรดปรานขณะเปิดฟังอยู่  โดยข้าพเจ้าชอบแนวเพลง ACOUSTIC ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ฟังสบายๆ  ร้องสบายๆ ไม่ต้องใช้เสียงมากนัก  

         ในอดีตข้าพเจ้าได้ฝึกร้องเพลงไทยสากลสตริงอย่างเดียว ฉะนั้นในอีก 6 เดือนข้างหน้า  ข้าพเจ้าจึงอยากร้องเพลงสากลแท้ๆ บ้าง เพื่อพัฒนากรอบการเรียนรู้ให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพราะเพลงสากลบางเพลงที่เปิดในร้านกาแฟ ก็มีทำนองที่ไพเราะ เนื้อหาดีไม่แพ้เพลงไทยสากลเช่นกัน

 

วิธีการเรียนรู้

  • ฟังเพลงสากลของวงดนตรีต่างๆ แล้วเลือกเพลงที่ถูกใจมาฝึกร้อง
  • พยายามฟังเพลงซ้ำๆ จนจำเนื้อเพลง ทำนอง รวมถึงคีย์ในการออกเสียงได้
  • ฝึกร้องจนเกิดความชำนาญ สามารถร้องได้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีเสียงนักร้องนำ
  • พยายามหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น เพื่อให้การร้องเพลงได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

เป้าหมาย

  • เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างเสริมความสุขภายในจิตใจ
  • เนื่องจากภาษาอังกฤษจำเป็นต้องใช้ในอนาคต ข้าพเจ้าจึงใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้คำศัพท์ รวมถึงการแปลความหมายเพลงให้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ภาษาอังกฤษดูน่าสนใจขึ้น
  • เพื่อเป็นการฝึกเพลงที่โปรดปราน จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องมีการร้องเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

วิธีการพิสูจน์ว่าตนเองบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้แล้ว

       สามารถร้องเพลงได้โดยไม่ดูเนื้อร้องและไม่อาศัยเสียงนักร้อง ได้อย่างถูกต้องและตรงกับทำนองต่างๆภายในเพลง

 

ตัวอย่างเพลงไทยสากลที่ข้าพเจ้าชอบและฝึกร้อง


ผูกพัน - บอย ตรัย ภูมิรัตน

ตัวอย่างเพลงสากลที่ข้าพเจ้าชอบและฝึกร้อง

Moves Like Jagger - Maroon 5 featuring Christina Aguilera

WESTLIFE - FOOL AGAIN

Jason Mraz -The Remedy (I Won't Worry)


 

อัลบั้มที่ข้าพเจ้าใช้ฝึกร้อง

ชื่อ นายภูมินทร์   ภาระเวช

รหัส : 543070200-0

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น