สงครามไททัน

                ก่อนหน้าที่เทพเจ้ากรีกในปัจจุบันทั้งหลายจะได้ดำรงตำแหน่งของตนนั้น   ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่ง   ซึ่งเป็นสงครามระหว่างเชื้อสายของเทพเจ้าเพื่อชิงอำนาจการปกครอง   เนื่องจากเป็นสงครามระหว่างเทพเจ้ารุ่นใหม่ กับเหล่าเทพไททัน   จึงเรียกสงครามครั้งนี้ว่า   สงครามไททัน

                ย้อนกลับไปก่อนเกิดสงคราม   อำนาจการปกครองสูงสุดอยู่ที่เทพโครนัส (Cronus)  ซึ่งเป็นเทพ  ไททันที่ชิงบัลลังก์เทพสูงสุดมาจากเทพยูเรนัสที่พ่อของตนแท้ๆ   แต่ก่อนที่เทพยูเรนัสจะหนีไปก็ได้สาปโครนัสไว้ให้โครนัสถูกลูกของตัวเองชิงบัลลังก์เช่นกัน   โครนัสนั้นได้แต่งงานกับเทพีรีอา   แต่เมื่อเทพีรีอามีลูก   โครนัสจะจับลูกคนนั้นกลืนลงท้องไปเสมอ   เป็นเช่นนี้มาถึง 5 คน   แต่เมื่อรีอามีลูกคนที่ 6 นางก็ไม่ยอมอีกต่อไป   จึงได้นำหินมาห่อผ้าหลอกว่าเป็นลูกคนที่ 6 ให้โครนัสกลืนแทน   ส่วนตัวจริงได้นำไปซ่อนในถ้ำที่เกาะครีต

                บุตรคนที่ 6 นี้มีนามว่า ซุส (Zeus) เมื่อตอนเด็กได้รับอาหารทิพย์จากนางแพะวิเศษ   เมื่อโตขึ้นจึงแข็งแรงและมีพลังมากจนพอจะเอาชนะโครนัสได้   ซุสจึงได้วางแผนกับภรรยาคนแรก คือเทพธิดาเมทิส   ให้หลอกให้โครนัสดื่มยาสมุนไพรที่ทำให้สำรอกของในท้องออกมา   เมื่อโครนัสดื่มเข้าไปจึงได้สำรอกเอาพี่น้องทั้ง 5 ของซุสออกมา นั่นคือ โพเซดอน, เฮดิส, เฮสเตีย, ดีมีเทอร์ และเฮรา

                พี่น้องทั้งหกคนได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านโครนัสและเหล่าเทพไททันองค์อื่นๆ   โดยทั้งหกคนได้รับการสนับสนุนจากเทพไททันบางส่วน, กลุ่มเฮกะตอนคีรีสซึ่งถือเป็นพี่น้องกับพวกไททันแต่อัปลักษณ์ และยักษ์ไซคลอปทั้งสามซึ่งเป็นช่างที่ได้สร้างอาวุธวิเศษทั้งสามคือ สายฟ้า ตรีศูล และหมวกล่องหน แก่ซุส โพเซดอน และเฮดิส   กองทัพของเทพซุสได้ปะทะกับกองทัพของเทพโครนัสเป็นเวลาหลายปี   แม้เทพไททันจะตัวใหญ่และมีกำลังมาก   แต่ก็ไม่อาจสู้กองทัพของซุสได้   ในที่สุดพวกโครนัสก็พ่ายแพ้

                เทพไททันที่เป็นพวกกับโครนัสนั้นได้ถูกลงโทษโดยถูกจับโยนลงไปขังในหลุมทาทารัสใต้บาดาลตลอดกาล   เหมือนกับที่เคยโดนก่อนโครนัสจะมาปลดปล่อย   โดยในครั้งนี้ซุสได้ให้พวกเฮกะทอนคีรีสคอยเฝ้าเอาไว้ด้วย   ส่วนเทพแอตลาส (Atlas) ซึ่งแข็งแรงที่สุดในบรรดาเทพไททัน   ซุสได้ลงโทษให้ไปยืนแบกโลกไว้ตลอดกาล

                เมื่อสิ้นสุดยุคของเทพไททันแล้ว   ซุสก็ได้แบ่งอำนาจการปกครองต่างๆให้แก่เหล่าผู้ที่ช่วยในสงคราม   ส่วนตนก็ขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดปกครองโลกสืบมา

แต่ความขัดแย้งยังไม่จบเพียงเท่านี้ พระแม่ธรณีกำลังหาทางแก้แค้นให้ลูกๆ ของนางอยู่...

 

เกร็ดในสงครามไททัน

-                   ไททัน (Titan)   เป็นชื่อเรียกของกลุ่มเทพที่เกิดจากเทพท้องฟ้าและแม่ธรณี    พวกไททันนั้นมีรูปร่างใหญ่โต   ค่อนไปทางยักษ์มากกว่าเทพรุ่นใหม่   และเป็นที่มาของคำว่า Titanic ซึ่งแปลว่าใหญ่มหึมา   และถูกนำไปตั้งชื่อเรือด้วย

-                   แอตลาส (Atlas) เป็นเทพไททันที่แบกโลกเอาไว้   จึงมีการนำคำว่า Atlas มาเรียกแผนที่โลก

-                   อาวุธของเทพซุสคือสายฟ้า   คล้ายกับวัชระของพระอินทร์ที่สร้างสายฟ้าได้   และคล้ายกับค้อนของธอร์ที่สร้างสายฟ้าได้ด้วยเช่นกัน   นอกจากนี้ทั้งสามองค์ยังเป็นเทพที่ได้รับการนับถือมาก (แต่พระอินทร์กับธอร์ไม่ใช่เทพสูงสุด)   และยังมีชื่อเสียงเรื่องรบกับยักษ์เหมือนกันด้วย

-                   นางแพะที่เลี้ยงซุสมานั้นเมื่อตาย   ซุสได้นำหนังของนางไปสร้างโล่เอจิส (Aegis) ที่แข็งแกร่งที่สุด   และนำนางไปเป็นดาวด้วย   แต่ไม่ใช่หมู่ดาวแพะประจำราศีมังกร

-                   ชื่อของเทพแห่งท้องฟ้าคือ ยูเรนัส (Uranus) ส่วนชื่อของโครนัสและซุสในภาษาโรมันคือ Saturn และ Jupiter ตามลำดับ   ทั้งสามชื่อถูกนำไปตั้งชื่อดาวยูเรนัส ดาวเสาร์ และดาวพฤหัส   สังเกตได้ว่าดาวพฤหัสใหญ่ที่สุด

-                   อาวุธของโครนัสคือเคียว   และคำว่า Cronus   ใกล้เคียงกับ Chronos ซึ่งเป็นเทพแห่งกาลเวลาในกรีก   การที่โครนัสมีเคียวเป็นอาวุธอาจส่งผลให้ยมทูตในยุคหลังๆ มีเคียวเป็นอาวุธ   เพราะกาลเวลาทำให้เกิดความตายขึ้น

-                   ในเกม God of War (spoil เล็กน้อย) สงครามไททันเป็นประเด็นสำคัญที่จะใช้ในภาคสองและสาม

เล่าเรื่องตำนานพร้อมเกร็ดความรู้ < สำหรับตำนานอื่นๆ ครับ