แม้สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศในช่วง 7 วันอันตรายระหว่าง 29 ธ.ค.48 - 4 ม.ค.49 ซึ่งเป็นช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่คุณผู้อ่านครับ จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังสูงถึง 434 คน ได้รับบาดเจ็บ 4,772 คน โดยสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุก็มาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และขับรถเร็วกว่ากำหนด ฯลฯ ซึ่งในช่วงดังกล่าวทั้งกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ต่างพยายามร่วมมือร่วมใจเฝ้าระวัง และรณรงค์ให้ระมัดระวังอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ยังคงปรากฎอย่างต่อเนื่อง 
              ผิดกฎจราจร…ถูกบันทึกคะแนนความผิด
             นอกจากการบันทึกคะแนนความผิดโดยฝ่ายปกครองในสมัยที่คุณผู้อ่านเป็นเด็กนักเรียนแล้ว ปัจจุบันเมื่อคุณใช้รถใช้ถนนแล้วคุณทำผิดกฎหมายจราจรเข้านอกจากจะถูกจับปรับ ยึดใบอนุญาตขับขี่ (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน) หรือหากหนักหนาสาหัสก็อาจถูกพักใบขับขี่ (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) คุณยังต้องถูกบันทึกคะแนนและการทำผิดไว้ข้างหลังใบขับขี่หรือคอมพิวเตอร์ในระบบ POLIS ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ โดยมีการแบ่งความผิดเป็น 19 ฐานความผิด และมีการหักคะแนนเป็น 4 ระดับตั้งแต่ 10-40 คะแนน ไล่ตามอัตราความรุนแรงในการทำความผิดบนท้องถนนดังนี้ครับ
<strong          & 10 คะแนนเมื่อคุณ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย / ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร / ไม่สวมหมวกกันน๊อค / ขับรถช้าไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย (คุณผู้หญิงที่เพิ่งหัดขับต้องระมัดระวังในข้อนี้นะครับ)
<strong          & 20 คะแนนเมื่อคุณ แซงรถด้านซ้าย / แซงในที่คับขัน / จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอ / แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร / แท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
          & 30 คะแนนเมื่อคุณ ขับรถขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ (ง่วงนอน ,หลับใน) / ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว / ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา / ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น / ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
          & 40 คะแนนเมื่อคุณ ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง / เมาแล้วขับ / ชนแล้วหนี / ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ที่ประสบเหตุจราจร / แข่งรถในทางรถวิ่ง

ผลของการทำผิดในบัญญัติ 19 ประการ
          เมื่อคุณทำผิดกฎจราจรใดก็ตามใน 19 ฐานความผิดข้างต้น นอกจากคุณจะต้องเสียค่าปรับแล้ว เจ้าพนักงานยังมีสิทธิยึดใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งมีกำหนดครั้งละไม่เกิน 60 วัน เพื่อดำเนินการตามมาตรการการบันทึกคะแนน และหากภายใน 1 ปี คุณทำความผิดเดิมซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป แบบนี้ตำรวจเห็นว่าสงสัยคุณยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเข้ารับการอบรม 3 ช.ม. ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ความผิดทางแพ่งและอาญาของผู้ขับขี่ และมารยาท คุณธรรมและความมีน้ำใจในการขับขี่รถ เมื่ออบรมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรต้องทดสอบความรู้ ความเข้าใจตามแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 แต่ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ถือว่าสอบตกครับ ต้องอบรมและสอบใหม่จนผ่านนะครับ ไม่ว่าจะกี่รอบก็ตาม