ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ดอกไม้ประจำชาติ

ที่มา  http://atcloud.com/stories/47046

ที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=-J7J_IWUhls&feature=BFa&list=PL3454BAA4D73FB556&index=13