การถ่ายฝากตัวอ่อน

เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบใหม่วิธีหนึ่ง

โดยมีหลักการสำคัญคือ การนำตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์  แล้วนำไปฝากใส่ในมดลูกของตัวเมียตัวอื่นที่เตรียมไว้เพื่อให้ตั้งท้องแทนแม่พันธุ์ ซึ่งทำให้สามารถ ใช้ประโยชน์จากแม่พันธุ์ได้อย่างคุ้มค่าเพราะแม่พันธุ์มีหน้าที่เพียงผลิตตัวอ่อน  โดยไม่ต้องตั้งท้อง  ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนนี้จะทำได้แต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัว  และออกลูกครั้งละ 1 ตัว และใช้เวลาตั้งท้องนาน

วิธีการและขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อน               

การถ่ายฝากตัวอ่อนจะทำให้ได้ตัวอ่อนมากขึ้น  ซึ่งมีวิธีและขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกแม่พันธุ์ที่ดี  แล้วกระตุ้นให้ไข่ดกและตกไข่ครั้งละหลายๆฟองด้วยการฉีดฮอร์โมน

2. เตรียมตัวเมียที่จะรับฝากตัวอ่อน โดยใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นให้มีความพร้อมที่จะตั้งท้อง

3. ทำการผสมเทียม โดยฉีดน้ำเชื้อของตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์เข้าไปในมดลูกของแม่พันธุ์ในช่วงไข่ตกข้อ 1 หรือปล่อยให้ตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ  ทำให้ไข่หลายฟองได้รับการปฏิสนธิแล้วเจริญกลายเป็นตัวอ่อนอยู่ในมดลุกหลายตัวพร้อมกัน

4. ใช้เครื่องมือดูดเอาตัวอ่อน ออกจากมดลูกของแม่พันธุ์มาตรวจสอบและคัดเลือกเอาเฉพาะตัวอ่อนที่สมบูรณ์ดีเท่านั้นโยต้องใช้ตัวเมียเท่ากับจำนวนของตัวอ่อนที่จะถ่ายฝาก

5. นำตัวอ่อนที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือก แล้วนำไปใส่ฝากในมดลูกของตัวเมียที่เป็นตัวรับฝากตัวอ่อนที่ได้เตรียมไว้โดยต้องใช้ตัวเมียเท่ากับจำนวนของตัวอ่อนที่จะถ่ายฝาก

ข้อดีของการถ่ายฝากตัวอ่อน               

หลังจากการถ่ายฝากตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ในมดลูกจนสมบูรณ์ดี จึงคลอดออกมาพร้อมๆกัน การถ่ายฝากตัวอ่อนมีดังนี้

1. ทำให้ได้ลูกจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์คู่เดียวจำนวนมากในการผสมพันธุ์กันเพียงครั้งเดียว

2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์ได้เป็นอย่างดี

3. สามารถเก็บรักษาตัวอ่อนเอาไว้ได้นานโดยการแช่แข็งซึ่งสามารถจะนำมาใช้ถ่ายฝากให้กับตัวเมียอื่นๆได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ

4. ทำให้ได้ลักษณะสัตว์ที่ดีตามความต้องการในปริมาณมาก