ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. รูปแบบของธุรกิจในประเทศไทย  มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง ให้แสดงเป็นแผนภูมิแสดงรูปแบบของธุรกิจ

2. หากนักเรียนมีความสนใจทำธุรกิจ นักเรียนจะทำธุรกิจรูปแบบใด เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนใจมากที่สุด พร้อมทั้งอธิบายว่าเพราะอะไรจึงเลือกแบบธุรกิจนั้น