สิ่งที่เรียน(what)

การฝึกฝนเล่นกีตาร์อย่างมีประสิทธิภาพ ดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนส่วนใหญ่สนใจโดยเฉพาะกีตาร์ ซึ่งกีตาร์ก็เป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง เพราะกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย คนเล่นกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ง่ายต่อการศึกษา

วิธีเรียน(how)

การที่เราจะเล่นกีตาร์ได้ดีนั้นเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองโดยการหานักดนตรีที่เราชื่นชอบ หรือไม่ก็เพลงที่เราชอบ เพื่อที่เราจะได้เกิดความอยากที่จะเล่นกีตาร์ เราต้องหัดเล่นบ่อยๆ เพื่อที่เราจะได้ชินกับกีตาร์เพราะในการเล่นช่วงแรกๆจะเจ็บนิ้วมาก เราต้องให้คนที่มีความรู้มาสอนเราบ้าง ดูวิธีการเล่นจากอินเตอร์เน็ตบ้าง และเวลาเล่นก็ควรเล่นให้ผู้เล่นเป็นแล้วฟังเพื่อที่เขาจะได้แนะนำเราและแก้ไขในจุดที่เราผิดพลาด โดยเริ่มแรก ก็หัดจับคอร์ดกีตาร์ หัดจับตัวโน้ต พอคล่องแล้วก็เริ่มหัดเล่นเป็นเพลง เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเล่นกีตาร์ได้แล้ว แต่ถ้าเราหมั่นฝึกฝน ฝีมือเราก็จะก้าวหน้าไปอีกมาก 

ผลการเรียน(outcome)

เมื่อผมเล่นสักระยะหนึ่ง ผมก็เริ่มชินกับกีตาร์ นิ้วมือเริ่มด้าน การจับคอร์ดก็เริ่มคล่อง และ ผมก็สามารถที่จะเล่นเป็นเพลงได้ และสามารถเล่นให้เพื่อนๆฟังได้ตามโอกาสต่างๆ

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์(reflection)

1.ได้พัฒนาทักษะทางอารมณ์ คือการเล่นดนตรีทำให้เราเป็นคนใจเย็น และ ทำให้เรามีสมาธิดีขึ้น ตัดสินใจอะไรก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.ได้ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างนิ้วมือและหู คือ เราต้องฟังเพลงไปด้วยพร้อมกับเล่นกีตาร์ไปด้วย
3.การเล่นกีตาร์ทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการคลายเครียดที่ดี
4.การเล่นกีตาร์ทำให้เราเป็นคนอ่อนไหวเข้าใจความคิดและอารมณ์มากขึ้น 

เอกสารอ้างอิง(references)

http://dekguitar.blogspot.com/      

2http://mck21.ob.tc/- board.php

3http://www.guitarkung.com/All%20Pages/Theory%20of%20Music.html

4http://www.baanmaha.com/community/thread22006.html

ภาคผนวก

2

วัน เดือน ปี

5 มิถุนายน พ.ศ. 2554