บอกข่าวนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร ห้องเรียนร้อยเอ็ด เชิงพุทธครับ ผมมีแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ที่เป็นรอบเดือน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๐ เดือนครับ

ทีแรกผมว่าจะเอาลงเว๊ปบล็อกของผม แต่ไม่สามารถเอาลงได้ครับเพราะเมื่อเอาลงเว๊ปแล้วรูปแบบของฟอร์มเปลี่ยนไปหมดเลยไม่เป็นแบบฟอร์มเหมือนเดิม ผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้ารูปไหนอยากจะได้แบบฟอร์จากผมให้ฝาก E-mail มาหาผมนะครับ ส่ง E-mail มาที่ [email protected] เป็นMailของผมเองครับ และฝากข้อความว่าอยากได้แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติศาสนกิจนะครับ ผมจะส่งแบบฟอร์กับไปให้ตาม E-mail ที่ส่งข้อความมาหาผมนะครับ

แบบฟอร์มนี้ผมแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้องกับห้องเรียนร้อยเอ็ดและเป็นแบบฟอร์มของไฟล์ Word ๒๐๐๓ สามารถพิมพ์กรอกข้อมูลรายงานของแต่ละรูปในคอมฯ แล้วปริ้นออกมาให้เจ้าอาวาสหรือผู้ปกครองเซนต์ประทับตราส่งวิทยาลัยเลยครับ หรือจะปริ้นออกมาแล้วค่อยกรอกข้อมูลก็ได้ครับ

หมายเหตุ แบบรายงานสำหรับส่งในรอบเดือนนั้นให้เปลี่ยนเฉพราะ วัน/เดือน/ปีนั้นๆและแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลตามเดือนนั้นๆ แล้วทำเป็นเล่มแต่ละเดือนส่งมหาลัย ส่วนในรอบ ๖ เดือน ให้รวมทั้ง ๖ เดือนแล้วเข้าเล่มส่ง ในรอบ ๑๐ เดือนก็เหมือนกันครับให้รวมทั้ง ๑๐ เดือนเข้าเล่มส่งเช่นเดียวกัน ในรอบเดือนให้ลงวันที่สิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ ส่วนในรอบ ๖ เดือนให้ลงวันที่สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ในรอบ ๑๐ เดือนให้ลงวันที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นะครับ