สมุนไพรไล่ยุง

ยุงเป็นพาหะของโรคที่อันตรายหลายโรคไม่ว่าจะเป็น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรียหรือโรคชิคุนกุนยา ล้วนมียุงเป็นพาหะนำโรค ดังนั้นการป้องกันโรควิธีหนึ่งคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง นอกจากนี้คือการกำจัดยุงหรือขับไล่ยุงไม่ให้เข้ามาใกล้เรา ในเมืองไทยมีสมุนไพรหลายชนิดที่นำมาใช้ประโยชน์ในการไล่ยุงให้ห่างไกลเราได้

สมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ไล่ยุงได้เช่น ตะไคร้ กะเพรา ดาวเรืองและพืชในตระกูลส้มเช่น มะกรูด ส้มโอ เป็นต้น ข้อดีของการใช้สมุนไพรไล่ยุงคือ ไม่มีปัญหาสารเคมีตกค้างและปลอดภัยกว่าสารเคมีแบบกระป๋องที่ใช้ฉีดฆ่ายุง พืชสมุนไพรที่ใช้ไล่ยุงได้และได้ผลดีเสียด้วยจะมีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบในตัวสมุนไพรนั้นๆ ลองนำใบกะเพรามาขยี้จนมีน้ำมันหอมระเหยออกมา ส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนี่เองที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในตะไคร้หอมก็เช่นเดียวกัน จะมีน้ำมันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ผลดีนัก ลองสังเกตให้ดีถ้าบ้านไหนปลูกต้นตะไคร้ไว้รอบๆบ้าน บ้านนั้นจะไม่ค่อยมียุงมากวนใจเลย ส่วนพืชในตระกูลส้มเช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะกรูด ให้นำเปลือกมาตากแดดให้แห้งแล้วนำไปใช้ไล่ยุงโดยการเผาไฟให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกพืชตระกูลส้มช่วยออกฤทธิ์ไล่ยุงไม่ให้มารบกวนได้