ใครอยากได้ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาพ คลิกที่ link นี้

http://learners.in.th/file/chuty_c/content.docx

อยากรู้ประวัติของน้องหนุนปุด  คลิกที่ link นี้

http://learners.in.th/file/chuty_c/resume.pptx