เตื่อนใช้คอมพิวเตอร์นานเสี่ยงต่อโรคตากล้ามเนื้อและข้อ

           จากการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และท่านั่งขณะใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
          ผลจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เกิดอาการที่เรียกว่าซีวีเอส (CVS:Computer Vision Syndrome) ซึ่งมี 2 กลุ่มอาการใหญ่ๆ กระทบต่อการทำงานของอวัยวะ ได้แก่ ตา เนื่องจากใช้มองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งจะเกี่ยวกับท่านั่งขณะใช้คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มหลังนี้ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปีที่มีปัญหาเรื่องโรคต่างๆ เช่น โรคข้อ ระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น หากใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี ก็จะมีปัญหาทั้งสายตาและมีอาการปวดไหล่ ปวดคอมากขึ้น
           โดยเฉพราะเด็กมักจะใช้คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่สายตาสั้นอยู่แล้วจะทำให้สั้นมากขึ้น ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มอาการทางตา และมีอาการคอเคล็ด ปวดไหล่ ปวดข้อ ในบางคนจะเป็นระยะยาว สาเหตุที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางตา เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเกิน 25 นาที และตั้งจอคอมพิวเตอร์ที่ปรับระดับไม่เหมาะสมกับสายตา หรือวางเม้าท์ที่ไม่ได้ระดับกับแขน ความสว่างของไฟ การนั่งเป็นเวลานาน
การป้องกันปัญหาทางสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ ควรกระพริบตาบ่อยๆ พักสายตาเป็นเวลา 25 นาที พัก 5 นาที หรือ 30 นาที พัก 10 นาที ถ้าหากจำเป็นอย่างน้อย 25 นาทีก็ควรพัก 1 ครั้ง หรือใช้วิธีมองวิวนอกหน้าต่าง มุมห้อง หรือไปเดินเล่น หลังจากมีอาการเมื่อยล้า ปวดหัว ซึ่งเกิดจากการเครียด ปวดที่ไหล่ ข้อมือ หลัง ขา ซึ่งเป็นอาการทางระบบกล้ามเนื้อและข้อ ต้องไปพบแพทย์ การรักษาจะต้องใช้เวลานานเป็นลูกโซ่ต่อเนื่อง บางรายอาจต้องใช้ยากิน ยาหยอดตา เช่น น้ำตาเทียม บางรายต้องใช้กายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

จากบทความนี้    

       ในปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาในหลายๆด้าน โดยเฉพราะด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ให้ทั้งประโยชน์และโทษ เช่นคอมพิวเตอร์ ที่มีประโยชน์ในการใช้หาข้อมูล ข่าวสาร แต่ก็มีโทษด้วย คือ ถ้าเราใช้นานๆจะส่งผลกระทบต่อสายตาและกล้ามเนื้อของเรา ดังนั้นเราควรใช้เทคโนยีเหล่านี้ให้ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้าง

จากหนังสือ    นิตยสารชีวจิต

 

 นางสาวณิชนันทน์  ตะวัน  5120210634