ส่วนผสม
- แป้งสาลี  1  กิโลกรัม  - น้ำ                        3  ถ้วยตวง
- เกลือ     4  ช้อนชา   -  นัมันพืช               1/4 ถ้วยตวง
- ยีสต์      1  ช้อนชา   -  แอมโมเนีย              1  ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาล   2  ช้อนโต๊ะ  -  ผงชูรส                   2  ช้อนชา
- ผงฟู      2  ช้อนชา   -  โซดาไบคาร์บอเนต  1/4  ช้อนชา
- ไข่ไก่    1  ฟอง
Picture 022
วิธีทำ ... 1.  ผสมยีสต์ ผงฟู แป้ง โซดาไบคาร์เนต รวมกันพักไว้
             2.  ละลายน้ำตาล เกลือ แอมโมเนีย ผงชูรสในน้ำ เติมน้ำมันพืช ไข่ไก่ คนให้เข้ากันดี
             3.  ใส่ส่วนผสมของเหลวลงในส่วนผสมแป้ง นวดให้เข้ากัน พักไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
             4.  ตัดแป้งเป็นแท่งยาว โรยแป้งนวลเพื่อไม่ให้ติดมือ ยืดแป้งออกให้เป็นแผ่นบางหนาประมาณ 1/2 เซนติเมตร ตัดเป็นชิ้นยาว ใช้ไม้จุ่มน้ำแตะตรงกลาง ปะกบแป้งเข้าหากัน นำไปทอดน้ำมันที่ร้อนจัด
หมายเหตุ       ลักษณะที่ทอดออกมา กรอยนอกนุ่มใน และกลวงเล็กน้อย
 
ปลาท่องโก๋ สูตร 2
ส่วนผสม
- แป้งสาลี                   1  กอโลกรัม    - ไข่                      1 ฟอง
- น้ำตาลทราย              3  ช้อนโต๊ะ      - ผงฟู                     2 ช้อนโต๊ะ
- เกลือ                      1 ช้อนโต๊ะ       - น้ำมันพืช               1 ช้อนโต๊ะ
- แอมโมเนีย             1/2 ช้อนชา        - ผงชูรส                 2 ช้อนชา
- โซดา                      1 ช้อนโต๊ะ       - น้ำ                3-1/2 ถ้วยตวง
Picture 023
วิธืทำ ... 1.  ผสมแป้ง โซดา ผงฟู ให้เข้ากันพักไว้
              2.  ละลายน้ำตาลเกลือ แอมโมเนีย ผงชูรส คนจนละลายหมดจึงเติมไข่ ใส่น้ำมันพืช เติมลงในส่วนผสมแป้ง นวดให้เข้ากัน พักแป้งไว้ 4-6 ชั่วโมง จึงนำไปทอด
หมายเหตุ        ลักษณะเมื่อทอดแล้ว นุ่มมีเนื้อ เมื่อเย็นแล้วนิ่มไม่เหนียว
 
ปลาท่องโก๋ สูตร 3
ส่วนผสม
- แป้งสาลี                1 กิโลกรัม                  - แอมโมเนีย                 1 ช้อนโต๊ะ
- ผงฟู                     1 ช้อนชา                   - น้ำ                          3  ถ้วยตวง
- ยีสต์                  1/4 ช้อนชา                   - โซดา                    1/4 ช้อนชา
- น้ำตาลทราย            3 ช้อนโต๊ะ                  - ไข่ไก่                       1 ฟอง
- เกลือ                   1 ช้อนชา                    - น้ำมันพืช                   2 ช้อนโต๊ะ
Picture 024
วิธิทำ ... 1. ร่อนแป้ง ผงฟู โซดารวมกัน เติมยีสต์ เคล้าให้เข้ากันพักไว้
               2. ละลายน้ำตาล เกลือ แอมโมเนียในน้ำ
               3. นำส่วนผสมของเหลวเติมลงในส่วนผสมของแห้ง เติมไข่ไก่ น้ำมันพืช นวดให้เข้ากัน พักแป้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง จึงนำทอด
หมายเหตุ        ลักษณะที่ทอดออกมาจะได้แป้งกรอบกลวง และกรอบนาน
 
ปลาท่องโก๋ สูตร 4
ส่วนผสม
- แป้งสาลี                    1 กิโลกรัม            - ผงฟู                      1 ช้อนชา
- ยีสต์                      1/2 ช้อนชา             - เกลือ                    1 ช้อนโต๊ะ
-แอมโมเนีย                3/4 ช้อนชา            - น้ำมันพืช              1/4 ถ้วยตวง
- โซดา                        1 ช้อนชา            - น้ำตาล                    1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำเปล่า                4-1/2 ถ้วยตวง
Picture 025
วิธีทำ ... 1. ร่อนแป้งรวมกับโซดา ผงฟู เติมยีสต์ผสมให้เข้ากัน พักไว้
           2. ละลายน้ำตาล เกลือ แอมโมเนีย เทลงในส่วนผสมแป้ง เติมน้ำมันพืช  นวดจนส่วนผสมเข้ากันดี พักแป้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จึงนำไปทอด
หมายเหตุ    ลักษณะที่ได้ กรอบกลวง
 
ปลาท่องโก๋เกลียว สูตร 5
ส่วนผสม
- แป้งสาลี                  1 กิโลกรัม                   - เกลือ                   2 ช้อนโต๊ะ
- ผงฟู                    1/4 ช้อนชา                    - น้ำตาลทราย           1 ช้อนโต๊ะ
- ยีสต์                    1/2 ช้อนชา                    - โซดา                1/4 ถ้วยตวง
- น้ำ                   4-3/4 ถ้วยตวง                   - แอมโมเนีย        1-1/2 ช้อนโต๊ะ
Picture 026
วิธีทำ ... 1. ร่อนแป้ง ผงฟู โซดารวมกัน เติมยีสต์ เคล้าให้เข้ากันพักไว้
               2. ละลายน้ำตาล เกลือ แอมโมเนีย คนจนส่วนผสมละลายดี เติมลงในส่วนผสมของแป้งนวดให้เข้ากัน พักแป้งไว้ประมาณ 3-6 ชั่วโมง
               3. โรยแป้งนวลบนโต๊ะ ตัดเป็นแท่งยาวประมาณ 4 นิ้ว คลึงเป็นเส้นยาว ใช้นิ้วจับตรงกลาง แล้วพันส่วนปลายให้เป็นเกลียว ทอดในน้ำมันที่ร้อน

  ขั้นตอนการทำ