ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

           อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แกผู้ใช้บริการ  ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์  และช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ  ไม่ได้เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยตรง  จึงทำให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

      1.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

          1.สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วโลก

          2.สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เสมือนกับเราไปนั่งอยู่ที่ห้องสมุดขนาดใหญ่ได้ข้อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

          3.เปรียบเสมือนเวที่ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ภายในห้องสนทนา(chat  room) และกระดานข่าว(Web  room)  เป็นการเปิดโลกกว้างและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่น่าสนใจ

          4.สามารถติดตามเคลื่อนไหวจากข่าวสารทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

          5.สามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเอง  โดยไม่ต้องหาที่จัดตั้งร้านหรือพนักงานบริการ  แต่สามารถทำการค้าได้ด้วยตัวเองคนเดียว

          6.สามารถซื้อสินค้า  โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า  ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ  การชำระเงินก็สะดวก เช่น  ชำระผ่านบัตรเครดิต การหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

          7.สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  เป็นการส่งจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ภายในและภายนอกประเทศ  นอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้ว  ยังส่งบัตรอวยพรในเทศการต่างๆได้อีก

         8.สามารถอ่านนิตยสาร  หนังสือพิมพ์  บทความ  และเรื่องราวต่างๆได้ฟรีเหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง

         9.สามารถติดประกาศข้อความต่างๆที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบได้  เช่น  ประกาศขายบ้าน  ประกาศสมัครงาน  ประกาศขอความช่วยเหลือ

         10.มีของฟรีอีกมากมายที่สามารถใช้บริการได้จากอินเทอร์เน็ต  เช่น  ภาพ  เพลง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดูหนัง  เกม

             2. โทษของอินเทอร์เน็ต

          1.อินเทอร์เน็ตเป็นเครืข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการ  เป็นเวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้ามาเขียนข้อมูล  หรือติดประกาศต่างๆโดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี  ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่

          2.เกิดปัญญาหาของการละเมิดลิขสิทธิ์  เช่น  การดาวน์โหลดเพลง  หรือรูปภาพมารวบรวมขาย  หรือเป็นปัญหาอย่างยิ่งคือ  การตัดต่อภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพแบบอนาจารหรือเสียหายได้

          3.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม  เพราะการเล่นอินเทอร์เน็ต  เช่น  การล่อล่วงหญิงไปในทางที่ไม่ดี  การก่อคดีข่มขืน  เนื่องจากเว็บไซต์โป๊

          4.ก่อให้เกิดปัญหาการหมกหมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์  จนทำให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ต  ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองเเละสังคมได้

             โรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ต

               เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง  นักจิตวิทยาชื่อ Kimberly  S.Young  ได้วิเคราะห์ไว้ว่า  บุคคลใดมีอาการต่อไปนี้  อย่างน้อย  4  ประการ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  แสดงว่าเป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต

 •  รู้สึกหมกหมุ่นกับอินเทอร์เน็ต  แม้ในเวลาไม่เข้าอินเทอร์เน็ต
 • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆ
 • ไม่สามารถควบคุ้มการใช้อินเทอร์เน็ตได้
 • รู้สึกหงุดหงิดเทื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง
 • คิดว่าเมือใช้อินเทอร์เน็ตเเล้วทำให้ตัวเองรู้สึกดี 
 • ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา   
 • หลอกคนใช้ในครอบครัวหรือเพื่อน  เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
 • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต  เช่น  หดหู่  กระวนกระวาย
 • อาการดังกล่าวมี่มากกว่า  4  ประการในช่วง  1  ปี  จะถือว่าเป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีผลเสียต่อระบบร่างกาย  ทั้งการกิน  การขับถ่าย  และกระทบต่อการเรียน  สภาพสังคมอีกด้วย  

           มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต  เรียกว่าบัญญัติ  10  ประการ

 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือละเมิดทำร้ายผู้อื่น 
 • ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
 • ต้องไม่สอดแนม  แก้ไข  หรือเปิดดูแฟ้มผู้อื่น
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรม
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
 • ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่น 
 • ต้องไม่ละเมิดในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีลิขสิทธิ์
 • ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
 • ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน
 • ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฏระเบียบ  กติกา  มารยาท