ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดไม่สามารถทดแทนได้ลดลงอย่างรวดเร็ว

หน้าปก

บทที่ 1-2

บทที่ 3-4

บทที่ 5