เทคนิคการคิดเลขเร็ว

 การคิดเลขให้เร็วง่ายนิดเดียว

การบวก

 ตัวอย่างการบวกเลข 2 หลัก
       95+38 = ?
       
วิธีคิดในใจคือ แยกตัวเลขเป็น 2 กลุ่ม คือ (90+30) และ (5+8) แล้วนำมารวมกัน

ได้ 133

ตัวอย่างการบวกเลข 3 หลัก
        763+854=?
       วิธีคิดในใจคือ 800+700 =1,500 แล้วบวก 60+50 ได้ 1,610 แล้วนำไปบวกกับ 3+4 ที่เหลือ ได้คำตอบของโจทย์นี้เท่ากับ 1,617

การลบ เปลี่ยนจากตัวเลขลบเป็นบวก

          ตัวอย่างคือ 138-68 ให้เปลี่ยนเป็น (138+32) – 100 จะคิดได้ง่ายกว่า
         หรืออีก ตัวอย่าง 857-192 = ? มีวิธีคิดง่ายๆ คือ เปลี่ยนเป็น 857-200 = 657 แล้วบวกด้วย 8 ที่ลบเกินไป จะได้คำตอบ 665