สรุปการเรียน ( ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๐ )   เรื่อง ลักษณะของการแต่งนิราศ             ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการแต่งนิราศของสุนทรภู่ที่ใช้การเปรียบเทียบและได้คติสอนใจในบทประพันธ์หรือในบางบทจะแฝงเรื่องความเชื่อในสิ่งต่างๆลงไปด้วย