เชียงคานแหล่งความสุข

                

เมืองเชียงคาน

เชียงคาน" เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพอดี ตัวฉันเองเคยได้ยินได้อ่านเกี่ยวกับเชียงคานมาก่อนบ้าง เสียงส่วนใหญ่จะพูดถึง เสน่ห์ของเชียงคาน ในมุมของ "ความสงบ" และ "ความเรียบง่าย" และหลังๆมานี่เริ่มมีการคาดการณ์กันว่า เชียงคานจะเป็นเหมือน "ปาย" อำเภออันโด่งดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในไม่ช้า

เชียงคาน.. ภาพวาดแห่ง 'ความสงบ' และ 'เรียบง่าย'..เสน่ห์ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตนเอง

                                                                                                                    

      

 

ข้อมูลทั่วไป 

 1.ประวัติความเป็นมา เมืองเชียงคาน เดิมตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาม โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. 1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากิงกีสราชเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมีพระเจ้าไชยองค์ไว้เป็นกษัตริย์ โดยกำหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น้ำเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบาง และใต้แม่น้ำเหืองลงมาเป็นอาณาเจตเวียงจันทน์ ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ตั้งเมืองเชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน ต่อมาพ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ ตีเวียงจันทน์ได้จึงได้อันเชิญพระแก้วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกัน และให้เป็นประเทศราชของไทย แล้วได้กวาดต้อนผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯให้เมืองปากเหืองไปขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทยโดยยกกำลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกจับขังจนสิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมา ได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกล้าฯให้พระอนุพินาศ (กิ่ง ต้นสกุลเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงคาน ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบางและได้เข้าปล้นสดมภ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจำนวนมาก
ครั้นต่อมา เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอำเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ทำให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคาน หรืออำเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิงแล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองเชียงคานใหม่ได้ตั้งที่ทำการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายที่อยู่บริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้

   
 2.เนื้อที่/พื้นที่ 937.80 ตร.กม.
 3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3ฤดู ฤดูร้อนเริ่มเดือนมีนาคม ฤดูฝน เริ่มเดือนมิถุนายน ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม

โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่ 
 
จิตรกรรมฝาผนัง ที่ตั้ง  วัดศรีคุณเมือง ม.1 ต.เชียงคาน
รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน  ที่ตั้ง  วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ม.6 ต.บุฮม
 
 

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
 
 
- แก่งคุดคู้  ที่ตั้ง  บ.น้อย ม.4 ต.เชียงคาน
- พระใหญ่  ที่ตั้ง  วัดปากน้ำเหือง บ.ท่าดีหมี ม.4 ต.ปากตม
- ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ที่ตั้ง ม11 ต.เชียงคาน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ  ที่ตั้ง  บ.นาป่าหนาด ม.4,12  ต.เขาแก้ว
- หมู่บ้านวัฒนธรรมผีขนน้ำ  ที่ตั้ง  บ้านนาซ่าว  ม.1,14  ต.นาซ่าว
- วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ.ผาแบ่น ม.6 ต.บุฮม
- จุดชมวิวภูทอก บ.เชียงคาน ม.2 ต.เชียงคาน
- จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุณเมือง วัดศรีคุณเมือง ถ.ชายโขง ม.1 ต.เชียงคาน
- โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ บ.คกงิ้ว ม.5 ต.ปากตม
- วัดถ้ำผาแบ่น บ.ผาแบ่น ม.6 ต.บุฮม
- ต้ำตกตาดซ้อ บ.แก่งมี้ ม.6 ต.นาซ่าว

 

เทศกาลประเพณี

          

 

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.  ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน
วันที่/เวลา: ช่วงเดือนตุลาคม (ช่วงวันออกพรรษาของทุกปี)

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.งานประเพณีสงกรานต์
วันที่/เวลา: 13 -15 เมษายน ของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำ
วันที่/เวลา: -

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.ประเพณีการไหลเรือไฟ
วันที่/เวลา: วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือนตุลาคมของทุกปี ช่วงเทศกาลออกพรรษา

 
  
รายชื่อโรงแรม  ได้แก่ 
  
โรงแรมสุขสมบูรณ์  โทร. 0-4282-1064                                                        โรงแรมพูนสวัสดิ์  โทร. 0-4282-1114
โรงแรมเชียงคานฮิลรีสอร์ท  283/2  แก่งคุดคู้ ม.4 ต.เชียงคาน โทร.0-4282-1414, 0-4282-1285
โรงแรมแม่โขงคัลเจอร์แอนด์เนเจอร์ทัวร์  407 ม.1 ต.เชียงคาน โทร. 0-4282-1457
โรงแรมเรือนแรมลูกไม้เกสท์เฮาท์  โทร.  0-9210-0447
โรงแรมต้นโขงเกสท์เฮาท์  โทร. 0-4282-1187
โรงแรมยูโรเฟรนชิฟเกสท์เฮาท์  โทร.0-1263-9068                    
โรงแรมริมโขงผับเกสท์เฮาท์  โทร. 0-4282-1125
โรงแรมน้ำฮายรีสอร์ท  โทร. 0-4282-1496                                                   
 
 
รายชื่อเกสท์เฮ้า ได้แก่ 
 
เชียงคานเกสท์เฮ้าส์ 2822 ถ.ชายโขง โทร.042-8221691(พี่พิม)
ต้นโขงเกสท์เฮ้าส์ 299/3 ถ.ชายโขง โทร.072-821187
ลูกไม้เกสท์เฮ้าส์ 112 ม.1 ต.เชียงคาน    
 

รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร  ได้แก่ 
 
ระเบียงริมโขง  ถ.ชายโขง  โทร. 0-4282-1532
ร้านเฟื่องฟ้า  ถ.ศรีเชียงคาน  โทร.0-4282-1296
ร้านลุกโภชนา   ถ.ศรีเชียงคาน
ร้าน Wild Orchid  155 ถ.ศรีเชียงคาน โทร.09-4224187,06-9072632
ร้านลุงสุกัน  ถ.ศรีเชียงคาน (ระหว่างซอย 4-ซอย 5)
ร้านน้อยเนื้อย่าง ใกล้สี่แยกไฟแดง ร.ร.วิจิตรวิทยา ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านโกสิทธิ์ ซอย 9 บน
ร้านเหลียวแล ถ.ศรีเชียงคาน
ร้าน ต.เนื้อย่าง ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านคิดโภชนา  เยื้องวัดสันติวนาราม ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านมิตรชัย (สินค้าเบ็ดเตล็ด) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านศรีชาวนา (สินค้าเบ็ดเตล็ด) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านแสงแก้ว (กิ๊ฟช็อป) เยื้องวัดป่ากลาง ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านสุวรรณี (เครื่องเขียนแบบเรียน) ใกล้สี่แยกไฟแดง ร.ร.วิจิตรวิทยา ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านไมโครวิทยาภัณฑ์ (เครื่องเขียนแบบเรียน) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านรวมมิตรโอสถ (ยาแผนปัจจุบัน) สี่แยกไฟแดง ปากซอย 9 บน
ร้านนิวแสงทอง (ยาแผนปัจจุบัน) ซอย 9 บน
ร้าน เอส.มอเตอร์เซลล์ (รถจักรยานยนต์) ปากซอยร้านดวงดี ใกล้ธนาคารออมสิน
ร้านพัฒนชัยยนต์ (รถจักรยานยนต์) เยื้องธนาคารออมสิน
ร้านเชียงคานมอเตอร์ (รถจักรยานยนต์) ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านสหภัณฑ์ซีเมนต์ (วัสดุก่อสร้าง) เยื้องวัดสันติวนาราม ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านสหภัณฑ์อิฐมอญ (วัสดุก่อสร้าง) ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านพรชัยการไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ซอยร้านดวงดี
ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้าน ทีเจ โมบาย (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ถ.ศรีเชียงคาน
OLD COUNTRY Resturant  301 Chaikong Road  Tel
06-8549456  

                            

การเดินทาง

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลย ที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ

ถึงตัวจังหวัดเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทาง จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยว ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลย ที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวจังหวัดเลยได้เช่นเดียวกัน
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่งสายอีสาน ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) โทร.
(02) 936-0667, 936-0657

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด
มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่าง
- กรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง แล้ว นั่งรถสองแถวจากท่ารถ จ.เลยมายังเชียงคานใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ขาไป- กรุงเทพฯ - เชียงคาน จะมีวันละ 1 เที่ยว
         โดยจะมีทั้ง ป.2 และ VIP เวลาออกจะไม่เท่ากัน
         ป.2 จะออกจากกรุงเทพฯ 20.00 น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*
         VIP จะออกจากกรุงเทพฯ 22.00 น.    ค่ารถ 7--  บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.
ขากลับ- เชียงคาน - กรุงเทพฯ จะมีวันละ 1 เที่ยว
        โดยจะมีทั้ง ป.2 และ VIP เวลาออกจะไม่เท่ากัน
        ป.2 จะออกจากเชียงคาน 18.30น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.*
        VIP จะออกจากเชียงคาน18.00 น.    ค่ารถ 7--  บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.

ภูกระดึงทัวร์
ขาไป- กรุงเทพฯ - เชียงคาน จะมีวันละ 1 เที่ยว
         2 จะออกจากกรุงเทพฯ 19.00 น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*(มีบัตรอาหาร)
        โทรจองกรุงเทพฯ
02-9360511
ขากลับ- เชียงคาน - กรุงเทพฯ จะมีวันละ 1 เที่ยว
         2 จะออกจากเชียงคาน 18.30น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.*(มีบัตรอาหาร)
         โทรจอง ร้านแสงทอง เจ้ใจ(ข้างๆๆร้านไอเดีย ดีดี)042-821305

แอร์เมืองเลย
ขาไป- กรุงเทพฯ - เชียงคาน จะมีวันละ 1เที่ยว
         ป.1จะออกจากกรุงเทพฯ 19.30 น.    ค่ารถ 4-- บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*
ขากลับ- เชียงคาน - กรุงเทพฯ จะมีวันละ 2 เที่ยว
        ป.1จะออกจากเชียงคาน 08.00น.    ค่ารถ 4-- บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 20.00 น.*
        ป.1จะออกจากเชียงคาน18.00 น.    ค่ารถ 4--  บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.

รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่งสายอีสาน ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) โทร. (02) 936-0667, 936-0657


รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟไปจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ซึ่งสามารถต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลยได้อีกต่อหนึ่ง รายละเอียดสอบถาม หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร.
233-7010, 223-7020


เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยว แล้วสามารถต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลย อีกประมาณ 140 กม. รายละเอียดสอบถาม โทร.
280-0060, 628-2000 และที่จังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 243222, 246697

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

www.thaiblogonline.com/bhakbhinya.blog?PostID=26041www.youtube.com , www.google.co.th ,

www.noktour.com ,